+48 89 612 09 22 biuro@tritonsystems.pl ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn
Skontaktuj się z Nami
Triton
SYSTEM SYGNALIACJI

MIEJSC PARKINGOWYCH

Zadaniem systemu jest ułatwienie znalezienia wolnego miejsca na parkingach podziemnych i wielopoziomowych. Na poziomach parkingu instalowane są wyświetlacze LED, wskazujące ilości wolnych miejsc w danym rejonie. Dodatkowo nad każdym miejscem znajduje się sygnalizator świetlny, wskazujący z daleka wolne miejsce. Kolor czerwony oznacza miejsce zajęte, natomiast kolor zielony miejsce wolne. Na miejscach dla niepełnosprawnych montowane są odpowiednio sygnalizatory czerwone i niebieskie. System może obejmować standardowo do 4000 miejsc parkingowej w wersji rozszerzonej nawet do 10000 miejsc

WSKAŹNIK LED

Wskaźnik miejsca parkingowego

Używany do wskazania statusu miejsca parkingowego. Instalowane nad miejscem postojowym. Podłączony do czujnika zmieni kolor kontrolowany przez diodę LED wysokiej jasności o kącie efektywnego świecenia 360

pobierz kartę katalogową
SCHEMAT DZIAŁANIA

INTELIGENTNA PRZESTRZEŃ

RAPORTY I STATYSTYKI

Zajętości miejsc parkingowych

System podłączony jest do centralnego komputera, który pokazuje aktualne stan zajętości miejsc oraz prowadzi statystyki przepływu samochodów. W połączeniu z zainstalowanym systemem Blueye zbierającym informacje o miejscu zamieszkania klientów (miasto, powiat, województwo) system jest w stanie generować zintegrowane raporty o:

ilości sumarycznej samochodów w obiekcie handlowym średnio dziennie, tygodniowo, miesięcznie

zestawienie powyższych informacji w stosunku tydzień do tygodnia, miesiąc do miesiąca, rok do roku ilości klientów powracających do centrum

ilości klientów powracających do centrum i średnim czasie spędzonym przez klienta obiektu handlowego przepływach samochodów

prognozowania obszarów najbardziej zatłoczonych w konkretnych terminach (dzień tygodnia, miesiąc w roku) budując mapę trendu

Wszystkie powyższe raporty są wysyłane automatycznie

do wcześniej zdefiniowanych odbiorców w określonych interwałach czasowych

DODAJ PARKINGOWI ELEGANCJI
I PRESTIŻU

Powiększ efektywną pojemność parkingu

poprzez większe wykorzystanie istniejących miejsc

Zmniejsz ruch w alejkach parkingowych

co poprawi jakość powietrza wewnątrz na parkingu i zmniejszy prawdopodobieństwo kolizji

Skróć czas parkowania

i zwiększ komfort swoich Klientów