+48 89 612 09 22 biuro@tritonsystems.pl ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn
Skontaktuj się z Nami
Triton
Zajętość

Parkingów zewnętrznych

30% ruchu w mieście składa się z kierowców próbujących znaleźć miejsce parkingowe. System wspomaga tych kierowców w szybkim i łatwym znalezieniu miejsca parkingowego ma pozytywny wpływ na płynność ruchu, a zatem na zadowolenie użytkowników, a także na zmniejszenie poziomów emisji. System jest skalowalny, w związku z powyższym można rozbudowywać i dostosować ilości urządzeń wizyjnych do najmniejszych i największych parkingów. Prędkość wykrywania jest mniejsza niż 2 sekundy, a skuteczność weryfikacji bliska 98%

UCZĄCE SIĘ

ROZWIĄZANIE PARKINGOWE

Pojedyncza kamera może z łatwością monitorować

100 lub więcej miejsc parkingowych

System dostosowuje się automatycznie do liczby kamer. Funkcjonalność wykrywanie źle zaparkowanych pojazdów jest jednym z elementów systemu. Natomiast wykrywanie jest możliwe nawet w trudnych warunkach pogodowych lub oświetleniowych

RENTOWNOŚĆ SYSTEMU ZOSTAŁA WYKAZANA
W PRAKTYCE

Szybka identyfikacja pojazdów

przekraczających dozwolony czas parkowania

Zwiększone natężenie ruchu

w miastach, na lotniskach i w centrach handlowych poprzez skrócenie czasu na znalezienie wolnego miejsca parkingowgo